EUSKADIKO I FILOSOFIA OLINPIADA: (Deustuko unibertsitatea, 18/01/2019)

Errealitatea eta itxura gaur egungo munduan.