Titulazioak

Bestalde, elkargokideen izen ona eta duintasuna sustatu nahi ditugu euren lanbidean jardutean eta, era berean, lan mundurako sarrera eta etengabeko lan hobekuntza erraztu nahi ditugu. Elkargoaren funtzioetako bat beronen interesekoak diren jarduera eta zerbitzu komunak (edozein motatakoak) sustatzea da.

Gure kasuan titulazioak asko dira (zientzietako eta letretako lizentzia guztiak) baina lanbide nagusia HEZKUNTZA ETA IRAKASKUNTZA da.

Leave a Reply